Efekty Przed i Po

HELP FOR PSORIASIS

Efekt po 6 tygodniach

Efekt po 14 tygodniach

Efekt po 15 tygodniach

Efekt po 12 tygodniach

Efekt po 15 tygodniach

Efekt po 9 tygodniach

Efekt po 10 tygodniach

Efekt po 6 tygodniach

Efekt po 6 tygodniach

Efekt po 1 tygodniu

Efekt po 3 tygodniach

Efekt po 3 tygodniach

Efekt po 5 tygodniach

Efekt po 4 tygodniach

Efekt po 8 tygodniach

Efekt po 7 tygodniach

Efekt po 6 tygodniach

Efekt po 6 tygodniach